ضهرم1224 - اختیارخ اهرم-20000-1402/12/23

اطلاعات پایه

آخرین تغییرات 1402/12/23 15:08:00
آخرین قیمت 500.0000 -68.77
اولین قیمت 1510.0000 -5.68
بیشترین قیمت 1670.0000 4.31
کمترین قیمت 25.0000 -98.44
قیمت پایانی 958.0000 -40.16
قیمت پایانی روز قبل 1601.0000
حداکثر قیمت مجاز 500000.0000 31,130.48
حداقل قیمت مجاز 1.0000 -99.94
تعداد معاملات 2977
حجم معاملات 186771
ارزش معاملات 178949821000.0000
میانگین حجم ماه 105614

عرضه و تقاضا

دستور
تعداد
خرید
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد

حقیقی و حقوقی

حقیقی حقوقی
حجم خرید 160424 26347
حجم فروش 135205 51566
تعداد خرید 249 16
تعداد فروش 271 8

نمودار قیمت و ابزار تحلیل تکنیکال

شناسه سهام

نماد فارسی ضهرم1224
نماد 30 رقمی اختیارخ اهرم-20000-1402/12/23
کد 5 رقمی نماد 6U551
کد 12 رقمی نماد IRO9AHRM6551
نوع اوراق اختیار خرید
نام شرکت اختیارخ اهرم-20000-1402/12/23
نام لاتین شرکت AHRM-O-14021223
کد 4 رقمی شرکت AHRM
کد 12 رقمی شرکت IRO9AHRM6559
بازار بازار بورس - مشتقه
کد تابلو 8
گروه صندوق سرمایه گذاری قابل معامله
زیرگروه صندوق سرمایه گذاری در سهام

تبادل نظر