وهامون - سرمایه گذاری هامون صبا

آخرین تغییرات

آخرین قیمت
اولین قیمت
بیشترین قیمت
کمترین قیمت
قیمت پایانی
قیمت پایانی روز قبل
حداکثر قیمت مجاز
حداقل قیمت مجاز
تعداد معاملات
حجم معاملات
ارزش معاملات
میانگین حجم ماه

عرضه و تقاضا

دستور
تعداد
خرید
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد

حقیقی و حقوقی

حقیقی حقوقی
حجم خرید
حجم فروش
تعداد خرید
تعداد فروش

شناسه سهام

نماد فارسی وهامون
نماد 30 رقمی سرمایه گذاری هامون صبا
کد 5 رقمی نماد HAIZ1
کد 12 رقمی نماد IRO3HAIZ0001
نوع اوراق سهام
نام شرکت سرمایه گذاری هامون صبا
نام لاتین شرکت Hamoon Saba Inv.
کد 4 رقمی شرکت HAIZ
کد 12 رقمی شرکت IRO3HAIZ0000
بازار بازار اول فرابورس
کد تابلو 1
گروه سرمایه گذاریها
زیرگروه سایر واسطه های مالی