آخرین تغییرات

آخرین قیمت
اولین قیمت
بیشترین قیمت
کمترین قیمت
قیمت پایانی
قیمت پایانی روز قبل
حداکثر قیمت مجاز
حداقل قیمت مجاز
تعداد معاملات
حجم معاملات
ارزش معاملات
میانگین حجم ماه

عرضه و تقاضا

دستور
تعداد
خرید
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد

حقیقی و حقوقی

حقیقی حقوقی
حجم خرید
حجم فروش
تعداد خرید
تعداد فروش

شناسه سهام

نماد فارسی فالوم
نماد 30 رقمی آلومتک‌
کد 5 رقمی نماد ALTP1
کد 12 رقمی نماد IRO7ALTP0001
نوع اوراق سهام
نام شرکت آلومتک‌
نام لاتین شرکت Alumtek
کد 4 رقمی شرکت ALTP
کد 12 رقمی شرکت IRO7ALTP0009
بازار بازار پایه زرد فرابورس
کد تابلو 7
گروه فلزات اساسی
زیرگروه تولید فلزات گرانبهای غیرآهن