آلا - صندوق س.اعتماد ارغوان-د

آخرین تغییرات

آخرین قیمت
اولین قیمت
بیشترین قیمت
کمترین قیمت
قیمت پایانی
قیمت پایانی روز قبل
حداکثر قیمت مجاز
حداقل قیمت مجاز
تعداد معاملات
حجم معاملات
ارزش معاملات
میانگین حجم ماه

عرضه و تقاضا

دستور
تعداد
خرید
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد

حقیقی و حقوقی

حقیقی حقوقی
حجم خرید
حجم فروش
تعداد خرید
تعداد فروش

شناسه سهام

نماد فارسی آلا
نماد 30 رقمی صندوق س.اعتماد ارغوان-د
کد 5 رقمی نماد ALAF1
کد 12 رقمی نماد IRT3ALAF0001
نوع اوراق صندوق سرمایه گذاری
نام شرکت صندوق س.اعتماد ارغوان-د
نام لاتین شرکت Ala ETF
کد 4 رقمی شرکت ALAF
کد 12 رقمی شرکت IRT3ALAF0005
بازار بازار ابزارهای نوین مالی فرابورس
کد تابلو 4
گروه صندوق سرمایه گذاری قابل معامله
زیرگروه صندوق سرمایه گذاری در اوراق با درآمدثابت