وآفری - بیمه کارآفرین

آخرین تغییرات

آخرین قیمت
اولین قیمت
بیشترین قیمت
کمترین قیمت
قیمت پایانی
قیمت پایانی روز قبل
حداکثر قیمت مجاز
حداقل قیمت مجاز
تعداد معاملات
حجم معاملات
ارزش معاملات
میانگین حجم ماه

عرضه و تقاضا

دستور
تعداد
خرید
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد

حقیقی و حقوقی

حقیقی حقوقی
حجم خرید
حجم فروش
تعداد خرید
تعداد فروش

شناسه سهام

نماد فارسی وآفری
نماد 30 رقمی بیمه کارآفرین
کد 5 رقمی نماد KARP1
کد 12 رقمی نماد IRO7KARP0001
نوع اوراق سهام
نام شرکت بیمه کارآفرین
نام لاتین شرکت Karafarin Insur.
کد 4 رقمی شرکت KARP
کد 12 رقمی شرکت IRO7KARP0002
بازار بازار پایه زرد فرابورس
کد تابلو 7
گروه بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی
زیرگروه بیمه غیرزندگی