وزمین - بانک ایران زمین

آخرین تغییرات

آخرین قیمت
اولین قیمت
بیشترین قیمت
کمترین قیمت
قیمت پایانی
قیمت پایانی روز قبل
حداکثر قیمت مجاز
حداقل قیمت مجاز
تعداد معاملات
حجم معاملات
ارزش معاملات
میانگین حجم ماه

عرضه و تقاضا

دستور
تعداد
خرید
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد

حقیقی و حقوقی

حقیقی حقوقی
حجم خرید
حجم فروش
تعداد خرید
تعداد فروش

شناسه سهام

نماد فارسی وزمین
نماد 30 رقمی بانک ایران زمین
کد 5 رقمی نماد ZMNP1
کد 12 رقمی نماد IRO7ZMNP0001
نوع اوراق سهام
نام شرکت بانک ایران زمین
نام لاتین شرکت Iran Zamin Bank
کد 4 رقمی شرکت ZMNP
کد 12 رقمی شرکت IRO7ZMNP0005
بازار بازار پایه قرمز فرابورس
کد تابلو 7
گروه بانکها و موسسات اعتباری
زیرگروه سایر واسطه های پولی