پتروداریوش - صندوق س. بخشی پترو داریوش-ب

آخرین تغییرات

آخرین قیمت
اولین قیمت
بیشترین قیمت
کمترین قیمت
قیمت پایانی
قیمت پایانی روز قبل
حداکثر قیمت مجاز
حداقل قیمت مجاز
تعداد معاملات
حجم معاملات
ارزش معاملات
میانگین حجم ماه

عرضه و تقاضا

دستور
تعداد
خرید
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد

حقیقی و حقوقی

حقیقی حقوقی
حجم خرید
حجم فروش
تعداد خرید
تعداد فروش

شناسه سهام

نماد فارسی پتروداریوش
نماد 30 رقمی صندوق س. بخشی پترو داریوش-ب
کد 5 رقمی نماد PDUF1
کد 12 رقمی نماد IRT3PDUF0001
نوع اوراق صندوق سرمایه گذاری
نام شرکت صندوق س. بخشی پترو داریوش-ب
نام لاتین شرکت Petro Dariush ETF
کد 4 رقمی شرکت PDUF
کد 12 رقمی شرکت IRT3PDUF0004
بازار بازار ابزارهای نوین مالی فرابورس
کد تابلو 4
گروه صندوق سرمایه گذاری قابل معامله
زیرگروه صندوق سرمایه گذاری بخشی