شصدف - صنعتی دوده فام

آخرین تغییرات

آخرین قیمت
اولین قیمت
بیشترین قیمت
کمترین قیمت
قیمت پایانی
قیمت پایانی روز قبل
حداکثر قیمت مجاز
حداقل قیمت مجاز
تعداد معاملات
حجم معاملات
ارزش معاملات
میانگین حجم ماه

عرضه و تقاضا

دستور
تعداد
خرید
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد

حقیقی و حقوقی

حقیقی حقوقی
حجم خرید
حجم فروش
تعداد خرید
تعداد فروش

شناسه سهام

نماد فارسی شصدف
نماد 30 رقمی صنعتی دوده فام
کد 5 رقمی نماد SDFZ1
کد 12 رقمی نماد IRO3SDFZ0001
نوع اوراق سهام
نام شرکت صنعتی دوده فام
نام لاتین شرکت Sanati Doodeh Fam
کد 4 رقمی شرکت SDFZ
کد 12 رقمی شرکت IRO3SDFZ0007
بازار بازار اول فرابورس
کد تابلو 1
گروه محصولات شیمیایی
زیرگروه تولید سایر محصولات شیمیایی