شصدف - صنعتی دوده فام

آخرین تغییرات

1402/12/08 12:29:36
آخرین قیمت 34400 -1.01
اولین قیمت 35800 3.02
بیشترین قیمت 35800 3.02
کمترین قیمت 34150 -1.73
قیمت پایانی 34500 -0.72
قیمت پایانی روز قبل 34750
حداکثر قیمت مجاز 37150.00 6.91
حداقل قیمت مجاز 32350.00 -6.91
تعداد معاملات 265
حجم معاملات 360797
ارزش معاملات 12441250100
میانگین حجم ماه 412548

عرضه و تقاضا

دستور
تعداد
خرید
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد

حقیقی و حقوقی

حقیقی حقوقی
حجم خرید 320127 40670
حجم فروش 360797 0
تعداد خرید 77 1
تعداد فروش 112 0

شناسه سهام

نماد فارسی شصدف
نماد 30 رقمی صنعتی دوده فام
کد 5 رقمی نماد SDFZ1
کد 12 رقمی نماد IRO3SDFZ0001
نوع اوراق سهام
نام شرکت صنعتی دوده فام
نام لاتین شرکت Sanati Doodeh Fam
کد 4 رقمی شرکت SDFZ
کد 12 رقمی شرکت IRO3SDFZ0007
بازار بازار اول فرابورس
کد تابلو 1
گروه محصولات شیمیایی
زیرگروه تولید سایر محصولات شیمیایی