کنور - توسعه معدنی و صنعتی صبانور

آخرین تغییرات

آخرین قیمت
اولین قیمت
بیشترین قیمت
کمترین قیمت
قیمت پایانی
قیمت پایانی روز قبل
حداکثر قیمت مجاز
حداقل قیمت مجاز
تعداد معاملات
حجم معاملات
ارزش معاملات
میانگین حجم ماه

عرضه و تقاضا

دستور
تعداد
خرید
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد

حقیقی و حقوقی

حقیقی حقوقی
حجم خرید
حجم فروش
تعداد خرید
تعداد فروش

شناسه سهام

نماد فارسی کنور
نماد 30 رقمی توسعه معدنی و صنعتی صبانور
کد 5 رقمی نماد KNRZ1
کد 12 رقمی نماد IRO1KNRZ0001
نوع اوراق سهام
نام شرکت توسعه معدنی و صنعتی صبانور
نام لاتین شرکت Saba Noor
کد 4 رقمی شرکت KNRZ
کد 12 رقمی شرکت IRO1KNRZ0001
بازار بازار دوم بورس
کد تابلو 5
گروه استخراج کانه های فلزی
زیرگروه استخراج آهن