بنیرو - نیروترانس‌

آخرین تغییرات

آخرین قیمت
اولین قیمت
بیشترین قیمت
کمترین قیمت
قیمت پایانی
قیمت پایانی روز قبل
حداکثر قیمت مجاز
حداقل قیمت مجاز
تعداد معاملات
حجم معاملات
ارزش معاملات
میانگین حجم ماه

عرضه و تقاضا

دستور
تعداد
خرید
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد

حقیقی و حقوقی

حقیقی حقوقی
حجم خرید
حجم فروش
تعداد خرید
تعداد فروش

شناسه سهام

نماد فارسی بنیرو
نماد 30 رقمی نیروترانس‌
کد 5 رقمی نماد NIRO1
کد 12 رقمی نماد IRO1NIRO0001
نوع اوراق سهام
نام شرکت نیروترانس‌
نام لاتین شرکت Nirou Trans
کد 4 رقمی شرکت NIRO
کد 12 رقمی شرکت IRO1NIRO0008
بازار بازار اول (تابلوی فرعی) بورس
کد تابلو 3
گروه ماشین آلات و دستگاه‌های برقی
زیرگروه تولید موتورها، مولدها و مبدلهای الکتریکی