غشهد - شهد ایران ‌

آخرین تغییرات

آخرین قیمت
اولین قیمت
بیشترین قیمت
کمترین قیمت
قیمت پایانی
قیمت پایانی روز قبل
حداکثر قیمت مجاز
حداقل قیمت مجاز
تعداد معاملات
حجم معاملات
ارزش معاملات
میانگین حجم ماه

عرضه و تقاضا

دستور
تعداد
خرید
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد

حقیقی و حقوقی

حقیقی حقوقی
حجم خرید
حجم فروش
تعداد خرید
تعداد فروش

شناسه سهام

نماد فارسی غشهد
نماد 30 رقمی شهد ایران ‌
کد 5 رقمی نماد SHAD1
کد 12 رقمی نماد IRO1SHAD0001
نوع اوراق سهام
نام شرکت شهد ایران ‌
نام لاتین شرکت Shahdiran Inc.
کد 4 رقمی شرکت SHAD
کد 12 رقمی شرکت IRO1SHAD0006
بازار بازار دوم بورس
کد تابلو 5
گروه محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
زیرگروه پرورش و نگهداری میوه جات و سبزیجات