صفولا052 - صکوک اجاره فولاد052-بدون ضامن

آخرین تغییرات

آخرین قیمت
اولین قیمت
بیشترین قیمت
کمترین قیمت
قیمت پایانی
قیمت پایانی روز قبل
حداکثر قیمت مجاز
حداقل قیمت مجاز
تعداد معاملات
حجم معاملات
ارزش معاملات
میانگین حجم ماه

عرضه و تقاضا

دستور
تعداد
خرید
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد

حقیقی و حقوقی

حقیقی حقوقی
حجم خرید
حجم فروش
تعداد خرید
تعداد فروش

شناسه سهام

نماد فارسی صفولا052
نماد 30 رقمی صکوک اجاره فولاد052-بدون ضامن
کد 5 رقمی نماد AE481
کد 12 رقمی نماد IRB6AE4805C1
نوع اوراق اوراق مشارکت صکوک
نام شرکت صکوک اجاره فولاد052-بدون ضامن
نام لاتین شرکت Sokuk E Folad 052
کد 4 رقمی شرکت AE48
کد 12 رقمی شرکت IRB6AE4805C6
بازار بازار اوراق بدهی
کد تابلو 9
گروه فلزات اساسی
زیرگروه تولید آهن و فولاد پایه