شپدیس - پتروشیمی پردیس

آخرین تغییرات

آخرین قیمت
اولین قیمت
بیشترین قیمت
کمترین قیمت
قیمت پایانی
قیمت پایانی روز قبل
حداکثر قیمت مجاز
حداقل قیمت مجاز
تعداد معاملات
حجم معاملات
ارزش معاملات
میانگین حجم ماه

عرضه و تقاضا

دستور
تعداد
خرید
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد

حقیقی و حقوقی

حقیقی حقوقی
حجم خرید
حجم فروش
تعداد خرید
تعداد فروش

شناسه سهام

نماد فارسی شپدیس
نماد 30 رقمی پتروشیمی پردیس
کد 5 رقمی نماد PRDZ1
کد 12 رقمی نماد IRO1PRDZ0001
نوع اوراق سهام
نام شرکت پتروشیمی پردیس
نام لاتین شرکت Pardis Petr.
کد 4 رقمی شرکت PRDZ
کد 12 رقمی شرکت IRO1PRDZ0008
بازار بازار اول (تابلوی فرعی) بورس
کد تابلو 3
گروه محصولات شیمیایی
زیرگروه تولید کود و ترکیبات نیتروژن