نیان - نیان الکترونیک

آخرین تغییرات

آخرین قیمت
اولین قیمت
بیشترین قیمت
کمترین قیمت
قیمت پایانی
قیمت پایانی روز قبل
حداکثر قیمت مجاز
حداقل قیمت مجاز
تعداد معاملات
حجم معاملات
ارزش معاملات
میانگین حجم ماه

عرضه و تقاضا

دستور
تعداد
خرید
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد

حقیقی و حقوقی

حقیقی حقوقی
حجم خرید
حجم فروش
تعداد خرید
تعداد فروش

شناسه سهام

نماد فارسی نیان
نماد 30 رقمی نیان الکترونیک
کد 5 رقمی نماد NIAZ1
کد 12 رقمی نماد IRO3NIAZ0001
نوع اوراق سهام
نام شرکت نیان الکترونیک
نام لاتین شرکت Nian Electronic
کد 4 رقمی شرکت NIAZ
کد 12 رقمی شرکت IRO3NIAZ0002
بازار بازار دوم فرابورس
کد تابلو 3
گروه تولید محصولات کامپیوتری الکترونیکی ونوری
زیرگروه تولید تجهیزات الکترونیکی پیشرفته