فاراک - ماشین‌ سازی‌ اراک‌

آخرین تغییرات

آخرین قیمت
اولین قیمت
بیشترین قیمت
کمترین قیمت
قیمت پایانی
قیمت پایانی روز قبل
حداکثر قیمت مجاز
حداقل قیمت مجاز
تعداد معاملات
حجم معاملات
ارزش معاملات
میانگین حجم ماه

عرضه و تقاضا

دستور
تعداد
خرید
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد

حقیقی و حقوقی

حقیقی حقوقی
حجم خرید
حجم فروش
تعداد خرید
تعداد فروش

شناسه سهام

نماد فارسی فاراک
نماد 30 رقمی ماشین‌ سازی‌ اراک‌
کد 5 رقمی نماد MARK1
کد 12 رقمی نماد IRO1MARK0001
نوع اوراق سهام
نام شرکت ماشین‌ سازی‌ اراک‌
نام لاتین شرکت S*Arak M. Mfg.
کد 4 رقمی شرکت MARK
کد 12 رقمی شرکت IRO1MARK0001
بازار بازار دوم بورس
کد تابلو 5
گروه ساخت محصولات فلزی
زیرگروه تولید مواد بخار به جز دیگهای بخار مرکزی