فسدید - لوله‌وتجهیزات‌ سدید - ورشکسته

آخرین تغییرات

آخرین قیمت
اولین قیمت
بیشترین قیمت
کمترین قیمت
قیمت پایانی
قیمت پایانی روز قبل
حداکثر قیمت مجاز
حداقل قیمت مجاز
تعداد معاملات
حجم معاملات
ارزش معاملات
میانگین حجم ماه

عرضه و تقاضا

دستور
تعداد
خرید
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد

حقیقی و حقوقی

حقیقی حقوقی
حجم خرید
حجم فروش
تعداد خرید
تعداد فروش

شناسه سهام

نماد فارسی فسدید
نماد 30 رقمی لوله‌وتجهیزات‌ سدید - ورشکسته
کد 5 رقمی نماد LSDP1
کد 12 رقمی نماد IRO7LSDP0001
نوع اوراق سهام
نام شرکت لوله‌وتجهیزات‌ سدید - ورشکسته
نام لاتین شرکت SadidPipe-Bankrupt
کد 4 رقمی شرکت LSDP
کد 12 رقمی شرکت IRO7LSDP0007
بازار بازار پایه قرمز فرابورس
کد تابلو 7
گروه فلزات اساسی
زیرگروه تولید آهن و فولاد پایه