درین - صندوق س. درین بها بازار-د

اطلاعات پایه

آخرین تغییرات 1403/03/30 11:06:08
حباب قیمت
آخرین قیمت 13751.0000 0.17
اولین قیمت 13751 0.17
بیشترین قیمت 13751.0000 0.17
کمترین قیمت 13750.0000 0.17
قیمت پایانی 13751 0.17
قیمت پایانی روز قبل 13727
حداکثر قیمت مجاز 15099.00 9.99
حداقل قیمت مجاز 12355.00 -9.99
تعداد معاملات 8
حجم معاملات 123266
ارزش معاملات 1695029679
میانگین حجم ماه 6149621

اطلاعات صندوق

آخرین تغییر NAV 1403/03/30 10:13:00
آخرین NAV 13423 -0.04
NAV روز قبل 13428

عرضه و تقاضا

دستور
تعداد
خرید
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد

حقیقی و حقوقی

حقیقی حقوقی
حجم خرید 16740 1087
حجم فروش 17327 500
تعداد خرید 3 1
تعداد فروش 3 1

نمودار قیمت و ابزار تحلیل تکنیکال

شناسه سهام

نماد فارسی درین
نماد 30 رقمی صندوق س. درین بها بازار-د
کد 5 رقمی نماد DRNF1
کد 12 رقمی نماد IRT3DRNF0001
نوع اوراق صندوق سرمایه گذاری
نام شرکت صندوق س. درین بها بازار-د
نام لاتین شرکت Dorin Baha ETF
کد 4 رقمی شرکت DRNF
کد 12 رقمی شرکت IRT3DRNF0001
بازار بازار ابزارهای نوین مالی فرابورس
کد تابلو 4
گروه صندوق سرمایه گذاری قابل معامله
زیرگروه صندوق سرمایه گذاری در اوراق با درآمدثابت

تبادل نظر