سغدیر - توسعه سرمایه و صنعت غدیر

آخرین تغییرات

آخرین قیمت
اولین قیمت
بیشترین قیمت
کمترین قیمت
قیمت پایانی
قیمت پایانی روز قبل
حداکثر قیمت مجاز
حداقل قیمت مجاز
تعداد معاملات
حجم معاملات
ارزش معاملات
میانگین حجم ماه

عرضه و تقاضا

دستور
تعداد
خرید
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد

حقیقی و حقوقی

حقیقی حقوقی
حجم خرید
حجم فروش
تعداد خرید
تعداد فروش

شناسه سهام

نماد فارسی سغدیر
نماد 30 رقمی توسعه سرمایه و صنعت غدیر
کد 5 رقمی نماد GHIZ1
کد 12 رقمی نماد IRO3GHIZ0001
نوع اوراق سهام
نام شرکت توسعه سرمایه و صنعت غدیر
نام لاتین شرکت Ghadir Invest.
کد 4 رقمی شرکت GHIZ
کد 12 رقمی شرکت IRO3GHIZ0004
بازار بازار دوم فرابورس
کد تابلو 3
گروه سیمان، آهک و گچ
زیرگروه تولید سیمان، آهک و گچ