صشرق512 - صکوک مرابحه ثشرق512-3ماهه18%

آخرین تغییرات

آخرین قیمت
اولین قیمت
بیشترین قیمت
کمترین قیمت
قیمت پایانی
قیمت پایانی روز قبل
حداکثر قیمت مجاز
حداقل قیمت مجاز
تعداد معاملات
حجم معاملات
ارزش معاملات
میانگین حجم ماه

عرضه و تقاضا

دستور
تعداد
خرید
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد

حقیقی و حقوقی

حقیقی حقوقی
حجم خرید
حجم فروش
تعداد خرید
تعداد فروش

شناسه سهام

نماد فارسی صشرق512
نماد 30 رقمی صکوک مرابحه ثشرق512-3ماهه18%
کد 5 رقمی نماد AE431
کد 12 رقمی نماد IRB6AE4305C1
نوع اوراق اوراق مشارکت صکوک
نام شرکت صکوک مرابحه ثشرق512-3ماهه18%
نام لاتین شرکت SokukSeshargh512
کد 4 رقمی شرکت AE43
کد 12 رقمی شرکت IRB6AE4305C7
بازار بازار اوراق بدهی
کد تابلو 9
گروه انبوه سازی، املاک و مستغلات
زیرگروه املاک و مستغلات با ملک خود یا لیزینگ شده