غنیلی - مجتمع تولیدی نیلی صنعت کرمان

آخرین تغییرات

آخرین قیمت
اولین قیمت
بیشترین قیمت
کمترین قیمت
قیمت پایانی
قیمت پایانی روز قبل
حداکثر قیمت مجاز
حداقل قیمت مجاز
تعداد معاملات
حجم معاملات
ارزش معاملات
میانگین حجم ماه

عرضه و تقاضا

دستور
تعداد
خرید
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد

حقیقی و حقوقی

حقیقی حقوقی
حجم خرید
حجم فروش
تعداد خرید
تعداد فروش

شناسه سهام

نماد فارسی غنیلی
نماد 30 رقمی مجتمع تولیدی نیلی صنعت کرمان
کد 5 رقمی نماد NSKS1
کد 12 رقمی نماد IRO5NSKS0001
نوع اوراق شرکت های کوچک و متوسط
نام شرکت مجتمع تولیدی نیلی صنعت کرمان
نام لاتین شرکت NiliSanat Kerman
کد 4 رقمی شرکت NSKS
کد 12 رقمی شرکت IRO5NSKS0005
بازار بازار نوآفرین
کد تابلو 9
گروه محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
زیرگروه پرورش و نگهداری میوه جات و سبزیجات