شغدیر - پتروشیمی غدیر

آخرین تغییرات

آخرین قیمت
اولین قیمت
بیشترین قیمت
کمترین قیمت
قیمت پایانی
قیمت پایانی روز قبل
حداکثر قیمت مجاز
حداقل قیمت مجاز
تعداد معاملات
حجم معاملات
ارزش معاملات
میانگین حجم ماه

عرضه و تقاضا

دستور
تعداد
خرید
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد

حقیقی و حقوقی

حقیقی حقوقی
حجم خرید
حجم فروش
تعداد خرید
تعداد فروش

شناسه سهام

نماد فارسی شغدیر
نماد 30 رقمی پتروشیمی غدیر
کد 5 رقمی نماد PGDR1
کد 12 رقمی نماد IRO1PGDR0001
نوع اوراق سهام
نام شرکت پتروشیمی غدیر
نام لاتین شرکت Ghadir Petro Co.
کد 4 رقمی شرکت PGDR
کد 12 رقمی شرکت IRO1PGDR0001
بازار بازار دوم بورس
کد تابلو 5
گروه محصولات شیمیایی
زیرگروه تولید پلاستیک اولیه و لاستیک ترکیبی