آخرین تغییرات

آخرین قیمت
اولین قیمت
بیشترین قیمت
کمترین قیمت
قیمت پایانی
قیمت پایانی روز قبل
حداکثر قیمت مجاز
حداقل قیمت مجاز
تعداد معاملات
حجم معاملات
ارزش معاملات
میانگین حجم ماه

عرضه و تقاضا

دستور
تعداد
خرید
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد

حقیقی و حقوقی

حقیقی حقوقی
حجم خرید
حجم فروش
تعداد خرید
تعداد فروش

شناسه سهام

نماد فارسی بموتو
نماد 30 رقمی موتوژن‌
کد 5 رقمی نماد MOTJ1
کد 12 رقمی نماد IRO1MOTJ0001
نوع اوراق سهام
نام شرکت موتوژن‌
نام لاتین شرکت Motogen
کد 4 رقمی شرکت MOTJ
کد 12 رقمی شرکت IRO1MOTJ0006
بازار بازار اول (تابلوی اصلی) بورس
کد تابلو 1
گروه ماشین آلات و دستگاه‌های برقی
زیرگروه تولید موتورها، مولدها و مبدلهای الکتریکی