درازک - دارویی‌ رازک‌

آخرین تغییرات

1402/12/08 12:29:27
آخرین قیمت 11360 1.97
اولین قیمت 10880 -2.33
بیشترین قیمت 11400 2.33
کمترین قیمت 10880 -2.33
قیمت پایانی 11180 0.36
قیمت پایانی روز قبل 11140
حداکثر قیمت مجاز 11910.00 6.91
حداقل قیمت مجاز 10370.00 -6.91
تعداد معاملات 331
حجم معاملات 1449216
ارزش معاملات 16200083680
میانگین حجم ماه 1919680

عرضه و تقاضا

دستور
تعداد
خرید
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد

حقیقی و حقوقی

حقیقی حقوقی
حجم خرید 1436983 12233
حجم فروش 1429817 19399
تعداد خرید 110 2
تعداد فروش 99 1

شناسه سهام

نماد فارسی درازک
نماد 30 رقمی دارویی‌ رازک‌
کد 5 رقمی نماد DRZK1
کد 12 رقمی نماد IRO1DRZK0001
نوع اوراق سهام
نام شرکت دارویی‌ رازک‌
نام لاتین شرکت Razak Lab.
کد 4 رقمی شرکت DRZK
کد 12 رقمی شرکت IRO1DRZK0003
بازار بازار اول (تابلوی فرعی) بورس
کد تابلو 3
گروه مواد و محصولات دارویی
زیرگروه تولید داروهای شیمیایی و گیاهی