استقلال - استقلال

آخرین تغییرات

آخرین قیمت
اولین قیمت
بیشترین قیمت
کمترین قیمت
قیمت پایانی
قیمت پایانی روز قبل
حداکثر قیمت مجاز
حداقل قیمت مجاز
تعداد معاملات
حجم معاملات
ارزش معاملات
میانگین حجم ماه

عرضه و تقاضا

دستور
تعداد
خرید
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد

حقیقی و حقوقی

حقیقی حقوقی
حجم خرید
حجم فروش
تعداد خرید
تعداد فروش

شناسه سهام

نماد فارسی استقلال
نماد 30 رقمی استقلال
کد 5 رقمی نماد ESLP1
کد 12 رقمی نماد IRO7ESLP0001
نوع اوراق سهام
نام شرکت استقلال
نام لاتین شرکت Esteghlal
کد 4 رقمی شرکت ESLP
کد 12 رقمی شرکت IRO7ESLP0006
بازار بازار پایه نارنجی فرابورس
کد تابلو 7
گروه فعالیتهای فرهنگی و ورزشی
زیرگروه فعالیت های باشگاه های ورزشی