تفارس - تامین سرمایه خلیج فارس

اطلاعات پایه

آخرین تغییرات 1403/03/30 12:24:41
آخرین قیمت 1882 1.95
اولین قیمت 1882 1.95
بیشترین قیمت 1882 1.95
کمترین قیمت 1881 1.9
قیمت پایانی 1882 1.95
قیمت پایانی روز قبل 1846
حداکثر قیمت مجاز 1882.00 1.95
حداقل قیمت مجاز 1810.00 -1.95
تعداد معاملات 227
حجم معاملات 20592376
ارزش معاملات 38754851597
میانگین حجم ماه 2205718

عرضه و تقاضا

دستور
تعداد
خرید
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد

حقیقی و حقوقی

حقیقی حقوقی
حجم خرید 3747906 16844470
حجم فروش 1645024 18947352
تعداد خرید 6 2
تعداد فروش 20 2

نمودار قیمت و ابزار تحلیل تکنیکال

شناسه سهام

نماد فارسی تفارس
نماد 30 رقمی تامین سرمایه خلیج فارس
کد 5 رقمی نماد PGOP1
کد 12 رقمی نماد IRO7PGOP0001
نوع اوراق سهام
نام شرکت تامین سرمایه خلیج فارس
نام لاتین شرکت Persian Golf Inv.
کد 4 رقمی شرکت PGOP
کد 12 رقمی شرکت IRO7PGOP0004
بازار بازار پایه زرد فرابورس
کد تابلو 7
گروه فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط
زیرگروه بجز تامین وجوه بیمه و بازنشستگی

تبادل نظر