تپولا - مهندسی مرآت پولاد

آخرین تغییرات

1402/12/02 12:19:47
آخرین قیمت 19150.0000 2.96
اولین قیمت 19150 2.96
بیشترین قیمت 19150.0000 2.96
کمترین قیمت 19150.0000 2.96
قیمت پایانی 18650 0.27
قیمت پایانی روز قبل 18600
حداکثر قیمت مجاز 19150.00 2.96
حداقل قیمت مجاز 18050.00 -2.96
تعداد معاملات 23
حجم معاملات 96910
ارزش معاملات 1855826500
میانگین حجم ماه 403484

عرضه و تقاضا

دستور
تعداد
خرید
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد

حقیقی و حقوقی

حقیقی حقوقی
حجم خرید 96910 0
حجم فروش 96910 0
تعداد خرید 1 0
تعداد فروش 19 0

شناسه سهام

نماد فارسی تپولا
نماد 30 رقمی مهندسی مرآت پولاد
کد 5 رقمی نماد TPOP1
کد 12 رقمی نماد IRO7TPOP0001
نوع اوراق سهام
نام شرکت مهندسی مرآت پولاد
نام لاتین شرکت Merat Poolad
کد 4 رقمی شرکت TPOP
کد 12 رقمی شرکت IRO7TPOP0009
بازار بازار پایه زرد فرابورس
کد تابلو 7
گروه خدمات فنی و مهندسی
زیرگروه سایر فعالیتهای حرفه ای علمی و فنی