سامان - بانک سامان

آخرین تغییرات

1402/12/12 12:29:58
آخرین قیمت 1999.0000 5.1
اولین قیمت 1920 0.95
بیشترین قیمت 2000.0000 5.15
کمترین قیمت 1920 0.95
قیمت پایانی 1965 3.31
قیمت پایانی روز قبل 1902
حداکثر قیمت مجاز 2035.00 6.99
حداقل قیمت مجاز 1769.00 -6.99
تعداد معاملات 356
حجم معاملات 12181040
ارزش معاملات 23930654900
میانگین حجم ماه 16958884

عرضه و تقاضا

دستور
تعداد
خرید
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد

حقیقی و حقوقی

حقیقی حقوقی
حجم خرید 9450142 2730898
حجم فروش 10023040 2158000
تعداد خرید 111 2
تعداد فروش 80 4

شناسه سهام

نماد فارسی سامان
نماد 30 رقمی بانک سامان
کد 5 رقمی نماد BSAP1
کد 12 رقمی نماد IRO3BSAP0001
نوع اوراق سهام
نام شرکت بانک سامان
نام لاتین شرکت Saman Bank
کد 4 رقمی شرکت BSAP
کد 12 رقمی شرکت IRO3BSAP0006
بازار بازار اول فرابورس
کد تابلو 1
گروه بانکها و موسسات اعتباری
زیرگروه سایر واسطه های پولی