فافق - صنایع مس افق کرمان

آخرین تغییرات

آخرین قیمت
اولین قیمت
بیشترین قیمت
کمترین قیمت
قیمت پایانی
قیمت پایانی روز قبل
حداکثر قیمت مجاز
حداقل قیمت مجاز
تعداد معاملات
حجم معاملات
ارزش معاملات
میانگین حجم ماه

عرضه و تقاضا

دستور
تعداد
خرید
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد

حقیقی و حقوقی

حقیقی حقوقی
حجم خرید
حجم فروش
تعداد خرید
تعداد فروش

شناسه سهام

نماد فارسی فافق
نماد 30 رقمی صنایع مس افق کرمان
کد 5 رقمی نماد OKCZ1
کد 12 رقمی نماد IRO7OKCZ0001
نوع اوراق سهام
نام شرکت صنایع مس افق کرمان
نام لاتین شرکت Ofogh Kerman Cop.
کد 4 رقمی شرکت OKCZ
کد 12 رقمی شرکت IRO7OKCZ0001
بازار بازار پایه زرد فرابورس
کد تابلو 7
گروه فلزات اساسی
زیرگروه تولید فلزات گرانبهای غیرآهن