وآوا - سرمایه گذاری آوا نوین

آخرین تغییرات

آخرین قیمت
اولین قیمت
بیشترین قیمت
کمترین قیمت
قیمت پایانی
قیمت پایانی روز قبل
حداکثر قیمت مجاز
حداقل قیمت مجاز
تعداد معاملات
حجم معاملات
ارزش معاملات
میانگین حجم ماه

عرضه و تقاضا

دستور
تعداد
خرید
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد

حقیقی و حقوقی

حقیقی حقوقی
حجم خرید
حجم فروش
تعداد خرید
تعداد فروش

شناسه سهام

نماد فارسی وآوا
نماد 30 رقمی سرمایه گذاری آوا نوین
کد 5 رقمی نماد ANIZ1
کد 12 رقمی نماد IRO3ANIZ0001
نوع اوراق سهام
نام شرکت سرمایه گذاری آوا نوین
نام لاتین شرکت Ava Novin INVEST
کد 4 رقمی شرکت ANIZ
کد 12 رقمی شرکت IRO3ANIZ0002
بازار بازار اول فرابورس
کد تابلو 1
گروه سرمایه گذاریها
زیرگروه سایر واسطه های مالی