غدام - خوراک‌ دام‌ پارس‌

آخرین تغییرات

آخرین قیمت
اولین قیمت
بیشترین قیمت
کمترین قیمت
قیمت پایانی
قیمت پایانی روز قبل
حداکثر قیمت مجاز
حداقل قیمت مجاز
تعداد معاملات
حجم معاملات
ارزش معاملات
میانگین حجم ماه

عرضه و تقاضا

دستور
تعداد
خرید
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد

حقیقی و حقوقی

حقیقی حقوقی
حجم خرید
حجم فروش
تعداد خرید
تعداد فروش

شناسه سهام

نماد فارسی غدام
نماد 30 رقمی خوراک‌ دام‌ پارس‌
کد 5 رقمی نماد KDPS1
کد 12 رقمی نماد IRO1KDPS0001
نوع اوراق سهام
نام شرکت خوراک‌ دام‌ پارس‌
نام لاتین شرکت P. Animal Feed
کد 4 رقمی شرکت KDPS
کد 12 رقمی شرکت IRO1KDPS0004
بازار بازار دوم بورس
کد تابلو 5
گروه محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
زیرگروه تولید خوراک آماده دام