کروی - توسعه‌ معادن‌ روی‌ ایران‌

آخرین تغییرات

آخرین قیمت
اولین قیمت
بیشترین قیمت
کمترین قیمت
قیمت پایانی
قیمت پایانی روز قبل
حداکثر قیمت مجاز
حداقل قیمت مجاز
تعداد معاملات
حجم معاملات
ارزش معاملات
میانگین حجم ماه

عرضه و تقاضا

دستور
تعداد
خرید
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد

حقیقی و حقوقی

حقیقی حقوقی
حجم خرید
حجم فروش
تعداد خرید
تعداد فروش

شناسه سهام

نماد فارسی کروی
نماد 30 رقمی توسعه‌ معادن‌ روی‌ ایران‌
کد 5 رقمی نماد ROOI1
کد 12 رقمی نماد IRO1ROOI0001
نوع اوراق سهام
نام شرکت توسعه‌ معادن‌ روی‌ ایران‌
نام لاتین شرکت Iran Zinc Mines
کد 4 رقمی شرکت ROOI
کد 12 رقمی شرکت IRO1ROOI0007
بازار بازار اول (تابلوی اصلی) بورس
کد تابلو 1
گروه استخراج کانه های فلزی
زیرگروه استخراج کانه فلزی غیرآهن