کپرور - فرآوری زغال سنگ پروده طبس

آخرین تغییرات

آخرین قیمت
اولین قیمت
بیشترین قیمت
کمترین قیمت
قیمت پایانی
قیمت پایانی روز قبل
حداکثر قیمت مجاز
حداقل قیمت مجاز
تعداد معاملات
حجم معاملات
ارزش معاملات
میانگین حجم ماه

عرضه و تقاضا

دستور
تعداد
خرید
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد

حقیقی و حقوقی

حقیقی حقوقی
حجم خرید
حجم فروش
تعداد خرید
تعداد فروش

شناسه سهام

نماد فارسی کپرور
نماد 30 رقمی فرآوری زغال سنگ پروده طبس
کد 5 رقمی نماد TBSZ1
کد 12 رقمی نماد IRO3TBSZ0001
نوع اوراق سهام
نام شرکت فرآوری زغال سنگ پروده طبس
نام لاتین شرکت Tabas Company
کد 4 رقمی شرکت TBSZ
کد 12 رقمی شرکت IRO3TBSZ0003
بازار بازار دوم فرابورس
کد تابلو 3
گروه استخراج زغال سنگ
زیرگروه استخراج و انبار زغال سنگ سخت