خودکفا - اقتصادی و خودکفایی آزادگان

آخرین تغییرات

آخرین قیمت
اولین قیمت
بیشترین قیمت
کمترین قیمت
قیمت پایانی
قیمت پایانی روز قبل
حداکثر قیمت مجاز
حداقل قیمت مجاز
تعداد معاملات
حجم معاملات
ارزش معاملات
میانگین حجم ماه

عرضه و تقاضا

دستور
تعداد
خرید
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد

حقیقی و حقوقی

حقیقی حقوقی
حجم خرید
حجم فروش
تعداد خرید
تعداد فروش

شناسه سهام

نماد فارسی خودکفا
نماد 30 رقمی اقتصادی و خودکفایی آزادگان
کد 5 رقمی نماد KHDP1
کد 12 رقمی نماد IRO7KHDP0001
نوع اوراق سهام
نام شرکت اقتصادی و خودکفایی آزادگان
نام لاتین شرکت Azadegan Co.
کد 4 رقمی شرکت KHDP
کد 12 رقمی شرکت IRO7KHDP0001
بازار بازار پایه زرد فرابورس
کد تابلو 7
گروه محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
زیرگروه تولید کاکائو، شکلات و شیرینی جات