خفولا - خدمات فنی فولاد یزد

آخرین تغییرات

آخرین قیمت
اولین قیمت
بیشترین قیمت
کمترین قیمت
قیمت پایانی
قیمت پایانی روز قبل
حداکثر قیمت مجاز
حداقل قیمت مجاز
تعداد معاملات
حجم معاملات
ارزش معاملات
میانگین حجم ماه

عرضه و تقاضا

دستور
تعداد
خرید
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد

حقیقی و حقوقی

حقیقی حقوقی
حجم خرید
حجم فروش
تعداد خرید
تعداد فروش

شناسه سهام

نماد فارسی خفولا
نماد 30 رقمی خدمات فنی فولاد یزد
کد 5 رقمی نماد KHEP1
کد 12 رقمی نماد IRO7KHEP0001
نوع اوراق سهام
نام شرکت خدمات فنی فولاد یزد
نام لاتین شرکت Yazd Steel CO.
کد 4 رقمی شرکت KHEP
کد 12 رقمی شرکت IRO7KHEP0000
بازار بازار پایه زرد فرابورس
کد تابلو 7
گروه خدمات فنی و مهندسی
زیرگروه سایر فعالیتهای حرفه ای علمی و فنی