ولغدر - لیزینگ‌خودروغدیر

اطلاعات پایه

آخرین تغییرات 1403/03/27 12:25:41
آخرین قیمت 3495 -1.99
اولین قیمت 3495 -1.99
بیشترین قیمت 3495 -1.99
کمترین قیمت 3495 -1.99
قیمت پایانی 3564 -0.06
قیمت پایانی روز قبل 3566
حداکثر قیمت مجاز 3637.00 1.99
حداقل قیمت مجاز 3495.00 -1.99
تعداد معاملات 3
حجم معاملات 115800
ارزش معاملات 404721000
میانگین حجم ماه 1064692

عرضه و تقاضا

دستور
تعداد
خرید
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد

حقیقی و حقوقی

حقیقی حقوقی
حجم خرید 115800 0
حجم فروش 115800 0
تعداد خرید 2 0
تعداد فروش 2 0

نمودار قیمت و ابزار تحلیل تکنیکال

شناسه سهام

نماد فارسی ولغدر
نماد 30 رقمی لیزینگ‌خودروغدیر
کد 5 رقمی نماد LKGH1
کد 12 رقمی نماد IRO1LKGH0001
نوع اوراق سهام
نام شرکت لیزینگ‌خودروغدیر
نام لاتین شرکت Ghadir Kh. L.
کد 4 رقمی شرکت LKGH
کد 12 رقمی شرکت IRO1LKGH0008
بازار بازار دوم (تابلوی اصلی) بورس
کد تابلو 1
گروه سایر واسطه گریهای مالی
زیرگروه لیزینگ مالی

تبادل نظر