وسالت - بانک قرض الحسنه رسالت

آخرین تغییرات

آخرین قیمت
اولین قیمت
بیشترین قیمت
کمترین قیمت
قیمت پایانی
قیمت پایانی روز قبل
حداکثر قیمت مجاز
حداقل قیمت مجاز
تعداد معاملات
حجم معاملات
ارزش معاملات
میانگین حجم ماه

عرضه و تقاضا

دستور
تعداد
خرید
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد

حقیقی و حقوقی

حقیقی حقوقی
حجم خرید
حجم فروش
تعداد خرید
تعداد فروش

شناسه سهام

نماد فارسی وسالت
نماد 30 رقمی بانک قرض الحسنه رسالت
کد 5 رقمی نماد SALP1
کد 12 رقمی نماد IRO7SALP0001
نوع اوراق سهام
نام شرکت بانک قرض الحسنه رسالت
نام لاتین شرکت Resalat
کد 4 رقمی شرکت SALP
کد 12 رقمی شرکت IRO7SALP0000
بازار بازار پایه زرد فرابورس
کد تابلو 7
گروه بانکها و موسسات اعتباری
زیرگروه سایر واسطه های پولی