پکرمان - گروه‌ صنعتی‌ بارز

آخرین تغییرات

آخرین قیمت
اولین قیمت
بیشترین قیمت
کمترین قیمت
قیمت پایانی
قیمت پایانی روز قبل
حداکثر قیمت مجاز
حداقل قیمت مجاز
تعداد معاملات
حجم معاملات
ارزش معاملات
میانگین حجم ماه

عرضه و تقاضا

دستور
تعداد
خرید
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد

حقیقی و حقوقی

حقیقی حقوقی
حجم خرید
حجم فروش
تعداد خرید
تعداد فروش

شناسه سهام

نماد فارسی پکرمان
نماد 30 رقمی گروه‌ صنعتی‌ بارز
کد 5 رقمی نماد BARZ1
کد 12 رقمی نماد IRO1BARZ0001
نوع اوراق سهام
نام شرکت گروه‌ صنعتی‌ بارز
نام لاتین شرکت Kerman Tire
کد 4 رقمی شرکت BARZ
کد 12 رقمی شرکت IRO1BARZ0007
بازار بازار دوم بورس
کد تابلو 5
گروه لاستیک و پلاستیک
زیرگروه تولید تایر و بازسازی تایرهای لاستیکی