شیشه90ن - گواهی شیشه فلوت6بیرنگAکاویان

آخرین تغییرات

آخرین قیمت
اولین قیمت
بیشترین قیمت
کمترین قیمت
قیمت پایانی
قیمت پایانی روز قبل
حداکثر قیمت مجاز
حداقل قیمت مجاز
تعداد معاملات
حجم معاملات
ارزش معاملات
میانگین حجم ماه

عرضه و تقاضا

دستور
تعداد
خرید
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد

حقیقی و حقوقی

حقیقی حقوقی
حجم خرید
حجم فروش
تعداد خرید
تعداد فروش

شناسه سهام

نماد فارسی شیشه90ن
نماد 30 رقمی گواهی شیشه فلوت6بیرنگAکاویان
کد 5 رقمی نماد L0901
کد 12 رقمی نماد IRK2GLAS0901
نوع اوراق گواهی سپرده کالایی
نام شرکت گواهی شیشه فلوت6بیرنگAکاویان
نام لاتین شرکت Glass Commodity-90
کد 4 رقمی شرکت GLAS
کد 12 رقمی شرکت IRK2GLAS0905
بازار بورس کالا
کد تابلو 4
گروه سایر محصولات کانی غیرفلزی
زیرگروه تولید شیشه