دکوثر - داروسازی‌ کوثر

آخرین تغییرات

آخرین قیمت
اولین قیمت
بیشترین قیمت
کمترین قیمت
قیمت پایانی
قیمت پایانی روز قبل
حداکثر قیمت مجاز
حداقل قیمت مجاز
تعداد معاملات
حجم معاملات
ارزش معاملات
میانگین حجم ماه

عرضه و تقاضا

دستور
تعداد
خرید
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد

حقیقی و حقوقی

حقیقی حقوقی
حجم خرید
حجم فروش
تعداد خرید
تعداد فروش

شناسه سهام

نماد فارسی دکوثر
نماد 30 رقمی داروسازی‌ کوثر
کد 5 رقمی نماد DKSR1
کد 12 رقمی نماد IRO1DKSR0001
نوع اوراق سهام
نام شرکت داروسازی‌ کوثر
نام لاتین شرکت Kowsar Pharm.
کد 4 رقمی شرکت DKSR
کد 12 رقمی شرکت IRO1DKSR0002
بازار بازار اول (تابلوی اصلی) بورس
کد تابلو 1
گروه مواد و محصولات دارویی
زیرگروه تولید داروهای شیمیایی و گیاهی