صفولا005 - صکوک اجاره فولاد005-بدون ضامن

آخرین تغییرات

آخرین قیمت
اولین قیمت
بیشترین قیمت
کمترین قیمت
قیمت پایانی
قیمت پایانی روز قبل
حداکثر قیمت مجاز
حداقل قیمت مجاز
تعداد معاملات
حجم معاملات
ارزش معاملات
میانگین حجم ماه

عرضه و تقاضا

دستور
تعداد
خرید
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد

حقیقی و حقوقی

حقیقی حقوقی
حجم خرید
حجم فروش
تعداد خرید
تعداد فروش

شناسه سهام

نماد فارسی صفولا005
نماد 30 رقمی صکوک اجاره فولاد005-بدون ضامن
کد 5 رقمی نماد AE511
کد 12 رقمی نماد IRB6AE5105C1
نوع اوراق اوراق مشارکت صکوک
نام شرکت صکوک اجاره فولاد005-بدون ضامن
نام لاتین شرکت Sokuk E Folad 005
کد 4 رقمی شرکت AE51
کد 12 رقمی شرکت IRB6AE5105C0
بازار بازار اوراق بدهی
کد تابلو 9
گروه فلزات اساسی
زیرگروه تولید آهن و فولاد پایه