قچار - فراوردههای غذایی وقند چهارمحال

آخرین تغییرات

آخرین قیمت
اولین قیمت
بیشترین قیمت
کمترین قیمت
قیمت پایانی
قیمت پایانی روز قبل
حداکثر قیمت مجاز
حداقل قیمت مجاز
تعداد معاملات
حجم معاملات
ارزش معاملات
میانگین حجم ماه

عرضه و تقاضا

دستور
تعداد
خرید
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد

حقیقی و حقوقی

حقیقی حقوقی
حجم خرید
حجم فروش
تعداد خرید
تعداد فروش

شناسه سهام

نماد فارسی قچار
نماد 30 رقمی فراوردههای غذایی وقند چهارمحال
کد 5 رقمی نماد CHRZ1
کد 12 رقمی نماد IRO3CHRZ0001
نوع اوراق سهام
نام شرکت فراوردههای غذایی وقند چهارمحال
نام لاتین شرکت ChaharMahal
کد 4 رقمی شرکت CHRZ
کد 12 رقمی شرکت IRO3CHRZ0007
بازار بازار اول فرابورس
کد تابلو 1
گروه قند و شکر
زیرگروه تولید شکر