وامین - س. امین توان آفرین ساز

اطلاعات پایه

آخرین تغییرات 1402/06/30 03:29:59
آخرین قیمت 12690.0000 2.75
اولین قیمت 12080.0000 -2.19
بیشترین قیمت 12690.0000 2.75
کمترین قیمت 12020.0000 -2.67
قیمت پایانی 12340.0000 -0.08
قیمت پایانی روز قبل 12350.0000
حداکثر قیمت مجاز 12690.0000 2.75
حداقل قیمت مجاز 11970.0000 -3.08
تعداد معاملات 90
حجم معاملات 3001295
ارزش معاملات 37038936480.0000
میانگین حجم ماه 300880

عرضه و تقاضا

دستور
تعداد
خرید
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد

حقیقی و حقوقی

حقیقی حقوقی
حجم خرید 248412 2752883
حجم فروش 301295 2700000
تعداد خرید 12 1
تعداد فروش 51 2

نمودار قیمت و ابزار تحلیل تکنیکال

شناسه سهام

نماد فارسی وامین
نماد 30 رقمی س. امین توان آفرین ساز
کد 5 رقمی نماد ATAP1
کد 12 رقمی نماد IRO7ATAP0001
نوع اوراق سهام
نام شرکت س. امین توان آفرین ساز
نام لاتین شرکت Amin Tavan Inv.
کد 4 رقمی شرکت ATAP
کد 12 رقمی شرکت IRO7ATAP0002
بازار بازار پایه زرد فرابورس
کد تابلو 7
گروه سرمایه گذاریها
زیرگروه سایر واسطه های مالی

تبادل نظر