بایکا - کارخانجات کابلسازی ‌ایران‌

آخرین تغییرات

آخرین قیمت
اولین قیمت
بیشترین قیمت
کمترین قیمت
قیمت پایانی
قیمت پایانی روز قبل
حداکثر قیمت مجاز
حداقل قیمت مجاز
تعداد معاملات
حجم معاملات
ارزش معاملات
میانگین حجم ماه

عرضه و تقاضا

دستور
تعداد
خرید
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد

حقیقی و حقوقی

حقیقی حقوقی
حجم خرید
حجم فروش
تعداد خرید
تعداد فروش

شناسه سهام

نماد فارسی بایکا
نماد 30 رقمی کارخانجات کابلسازی ‌ایران‌
کد 5 رقمی نماد KBLP1
کد 12 رقمی نماد IRO7KBLP0001
نوع اوراق سهام
نام شرکت کارخانجات کابلسازی ‌ایران‌
نام لاتین شرکت Iran Cable
کد 4 رقمی شرکت KBLP
کد 12 رقمی شرکت IRO7KBLP0007
بازار بازار پایه زرد فرابورس
کد تابلو 7
گروه ماشین آلات و دستگاه‌های برقی
زیرگروه تولید سیم و کابل عایق