آخرین تغییرات

آخرین قیمت
اولین قیمت
بیشترین قیمت
کمترین قیمت
قیمت پایانی
قیمت پایانی روز قبل
حداکثر قیمت مجاز
حداقل قیمت مجاز
تعداد معاملات
حجم معاملات
ارزش معاملات
میانگین حجم ماه

عرضه و تقاضا

دستور
تعداد
خرید
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد

حقیقی و حقوقی

حقیقی حقوقی
حجم خرید
حجم فروش
تعداد خرید
تعداد فروش

شناسه سهام

نماد فارسی چافست
نماد 30 رقمی افست‌
کد 5 رقمی نماد OFST1
کد 12 رقمی نماد IRO1OFST0001
نوع اوراق سهام
نام شرکت افست‌
نام لاتین شرکت Offset
کد 4 رقمی شرکت OFST
کد 12 رقمی شرکت IRO1OFST0004
بازار بازار اول (تابلوی فرعی) بورس
کد تابلو 3
گروه انتشار، چاپ و تکثیر
زیرگروه چاپ