پدرخش - درخشان‌ تهران‌

آخرین تغییرات

آخرین قیمت
اولین قیمت
بیشترین قیمت
کمترین قیمت
قیمت پایانی
قیمت پایانی روز قبل
حداکثر قیمت مجاز
حداقل قیمت مجاز
تعداد معاملات
حجم معاملات
ارزش معاملات
میانگین حجم ماه

عرضه و تقاضا

دستور
تعداد
خرید
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد

حقیقی و حقوقی

حقیقی حقوقی
حجم خرید
حجم فروش
تعداد خرید
تعداد فروش

شناسه سهام

نماد فارسی پدرخش
نماد 30 رقمی درخشان‌ تهران‌
کد 5 رقمی نماد DRKH1
کد 12 رقمی نماد IRO1DRKH0001
نوع اوراق سهام
نام شرکت درخشان‌ تهران‌
نام لاتین شرکت Derakhshan Teh.
کد 4 رقمی شرکت DRKH
کد 12 رقمی شرکت IRO1DRKH0005
بازار بازار دوم بورس
کد تابلو 5
گروه لاستیک و پلاستیک
زیرگروه تولید محصولات پلاستیکی