کترام - تولیدی‌ کاشی‌ تکسرام‌

آخرین تغییرات

آخرین قیمت
اولین قیمت
بیشترین قیمت
کمترین قیمت
قیمت پایانی
قیمت پایانی روز قبل
حداکثر قیمت مجاز
حداقل قیمت مجاز
تعداد معاملات
حجم معاملات
ارزش معاملات
میانگین حجم ماه

عرضه و تقاضا

دستور
تعداد
خرید
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد

حقیقی و حقوقی

حقیقی حقوقی
حجم خرید
حجم فروش
تعداد خرید
تعداد فروش

شناسه سهام

نماد فارسی کترام
نماد 30 رقمی تولیدی‌ کاشی‌ تکسرام‌
کد 5 رقمی نماد TKSM1
کد 12 رقمی نماد IRO1TKSM0001
نوع اوراق سهام
نام شرکت تولیدی‌ کاشی‌ تکسرام‌
نام لاتین شرکت Takceram
کد 4 رقمی شرکت TKSM
کد 12 رقمی شرکت IRO1TKSM0009
بازار بازار دوم بورس
کد تابلو 5
گروه کاشی و سرامیک
زیرگروه تولید گل و سرامیک ساختمانی