وآرین - شرکت توسعه اقتصادی آرین

آخرین تغییرات

آخرین قیمت
اولین قیمت
بیشترین قیمت
کمترین قیمت
قیمت پایانی
قیمت پایانی روز قبل
حداکثر قیمت مجاز
حداقل قیمت مجاز
تعداد معاملات
حجم معاملات
ارزش معاملات
میانگین حجم ماه

عرضه و تقاضا

دستور
تعداد
خرید
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد

حقیقی و حقوقی

حقیقی حقوقی
حجم خرید
حجم فروش
تعداد خرید
تعداد فروش

شناسه سهام

نماد فارسی وآرین
نماد 30 رقمی شرکت توسعه اقتصادی آرین
کد 5 رقمی نماد ARNP1
کد 12 رقمی نماد IRO7ARNP0001
نوع اوراق سهام
نام شرکت شرکت توسعه اقتصادی آرین
نام لاتین شرکت Arian Co.
کد 4 رقمی شرکت ARNP
کد 12 رقمی شرکت IRO7ARNP0009
بازار بازار پایه زرد فرابورس
کد تابلو 7
گروه سرمایه گذاریها
زیرگروه سایر واسطه های مالی