چکاوه - صنایع‌کاغذسازی‌کاوه‌

آخرین تغییرات

آخرین قیمت
اولین قیمت
بیشترین قیمت
کمترین قیمت
قیمت پایانی
قیمت پایانی روز قبل
حداکثر قیمت مجاز
حداقل قیمت مجاز
تعداد معاملات
حجم معاملات
ارزش معاملات
میانگین حجم ماه

عرضه و تقاضا

دستور
تعداد
خرید
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد

حقیقی و حقوقی

حقیقی حقوقی
حجم خرید
حجم فروش
تعداد خرید
تعداد فروش

شناسه سهام

نماد فارسی چکاوه
نماد 30 رقمی صنایع‌کاغذسازی‌کاوه‌
کد 5 رقمی نماد KSKA1
کد 12 رقمی نماد IRO1KSKA0001
نوع اوراق سهام
نام شرکت صنایع‌کاغذسازی‌کاوه‌
نام لاتین شرکت Kaveh Paper
کد 4 رقمی شرکت KSKA
کد 12 رقمی شرکت IRO1KSKA0002
بازار بازار دوم بورس
کد تابلو 5
گروه محصولات کاغذی
زیرگروه تولید خمیر کاغذ، کاغذ و مقوا