غالبر - لبنیات‌ کالبر

آخرین تغییرات

آخرین قیمت
اولین قیمت
بیشترین قیمت
کمترین قیمت
قیمت پایانی
قیمت پایانی روز قبل
حداکثر قیمت مجاز
حداقل قیمت مجاز
تعداد معاملات
حجم معاملات
ارزش معاملات
میانگین حجم ماه

عرضه و تقاضا

دستور
تعداد
خرید
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد

حقیقی و حقوقی

حقیقی حقوقی
حجم خرید
حجم فروش
تعداد خرید
تعداد فروش

شناسه سهام

نماد فارسی غالبر
نماد 30 رقمی لبنیات‌ کالبر
کد 5 رقمی نماد KLBR1
کد 12 رقمی نماد IRO1KLBR0001
نوع اوراق سهام
نام شرکت لبنیات‌ کالبر
نام لاتین شرکت Kalber Dairy
کد 4 رقمی شرکت KLBR
کد 12 رقمی شرکت IRO1KLBR0001
بازار بازار دوم بورس
کد تابلو 5
گروه محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
زیرگروه تولید لبنیات