تاراز - صندوق س آوای تاراز زاگرس-سهام

آخرین تغییرات

آخرین قیمت
اولین قیمت
بیشترین قیمت
کمترین قیمت
قیمت پایانی
قیمت پایانی روز قبل
حداکثر قیمت مجاز
حداقل قیمت مجاز
تعداد معاملات
حجم معاملات
ارزش معاملات
میانگین حجم ماه

عرضه و تقاضا

دستور
تعداد
خرید
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد

حقیقی و حقوقی

حقیقی حقوقی
حجم خرید
حجم فروش
تعداد خرید
تعداد فروش

شناسه سهام

نماد فارسی تاراز
نماد 30 رقمی صندوق س آوای تاراز زاگرس-سهام
کد 5 رقمی نماد TRAZ1
کد 12 رقمی نماد IRT1TRAZ0001
نوع اوراق صندوق سرمایه گذاری
نام شرکت صندوق س آوای تاراز زاگرس-سهام
نام لاتین شرکت Taraz Zagros ETF
کد 4 رقمی شرکت TRAZ
کد 12 رقمی شرکت IRT1TRAZ0006
بازار بورس
کد تابلو 4
گروه صندوق سرمایه گذاری قابل معامله
زیرگروه صندوق سرمایه گذاری در سهام